Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 november 2017

Het gaat goed in Gouda!

Op zaterdag  25 november ging D66 Gouda met twee teams de straat op om in gesprek te gaan met inwoners en bezoekers van Gouda. Dit keer waren we te vinden bij het winkelcentrum Goverwelle en in de binnenstad.
Ondanks de kou stonden veel mensen even stil om aan te geven wat goed gaat in Gouda of wat meer aandacht zou moeten krijgen. Waardevolle gesprekken richting de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.


Het meest gehoorde geluid vanmiddag is dat inwoners tevreden zijn. Het gaat goed in Gouda. Het is fijn wonen, goede voorzieningen en een leuke binnenstad. Alles is in Gouda op fietsafstand goed te bereiken.
Tijdens de gesprekken werd ook aandacht gevraagd voor de leegstand (terwijl mensen ook aangeven dat in Gouda minder winkels leeg staan dan elders), veiligheidsgevoel (bijv woninginbraken) en betrek inwoners eerder bij planvorming of  bij bijvoorbeeld werkzaamheden in de straat.
Onderwerpen als gasloos bouwen, meer groen en duurzaamheid kwamen vaak terug. Gouda mag hier meer ambitie in tonen! Inwoners geven verschillende geluiden over het afvalbeleid in Gouda. Dit ging met name over de zakken naast de containers. De één vindt dat de gemeente hier een taak in heeft (bijvoorbeeld vaker legen) en de ander geeft aan dat mensen de vuilniszakken ín de container moeten doen. Volgens deze mevrouw is de container vaak niet vol.
Ook werd aandacht gevraagd voor vervoer. Eén Gouwenaar doet de oproep om meer ruimte voor de fietser te creëren. Een andere inwoner constateert dat de provinciale weg N207 tussen Moordrecht – Westergouwe – Waddinxveen vaak dichtslibt. Met de verdere uitbreiding van de woonwijken neemt de druk toe. D66 wil zich hard maken om dit bij de provincie Zuid Holland (zij is verantwoordelijk voor de provinciale wegen) te agenderen.

Het laatste gesprek was met Sinterklaas. Hij was met de Pieten in de binnenstad druk in de weer met een ruilactie. Hij had een mooie speelgoed flamingo en vroeg of hij dit tegen de D66 paraplu mocht ruilen. We zijn benieuwd waar onze paraplu is beland.