Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 september 2017

Een kansrijke toekomst voor Promen

Woensdagavond 20 september stemde de gemeenteraad in met het voorstel “Toekomst Promen”. Het voorstel behelst kort door de bocht dat de gemeenten die eigenaar zijn van Promen, gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor het Sociaal Werkbedrijf.

Ook richten de gemeenten binnen Promen een apart organisatieonderdeel (een B.V.) op. In die B.V. ontwikkelt Promen dienstverlening en producten die in het verlengde liggen van de Participatiewet. Daarbij kan je aan van alles denken, in de eerste plaats aan het verlenen van hulp aan mensen om een baan te vinden vanuit een uitkeringssituatie. Het kan ook zijn dat Promen samen met een gemeente of een bedrijf dienstverlening ontwikkelt die raakvlakken heeft met het opdoen van werkervaring, het ondersteunen van bedrijven bij hun productieactiviteiten enzovoorts.

Deze ontwikkeling was hard nodig. Doordat er geen mensen meer instromen in het bedrijf vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en er daar bovenop structureel gekort wordt op de budgetten die gemeenten krijgen voor het uitvoeren van de Wsw, liep het bedrag dat de gemeente Gouda de komende jaren moest bijplussen snel op naar meer dan €1.000.000 per jaar. Dat is voor Gouda, maar ook voor de gemeenten waarmee we samenwerken niet vol te houden. De keuze die nu is gemaakt, maakt het mogelijk om een deel van de kosten van het SW bedrijf Promen terug te verdienen met de B.V. Hierdoor hoeft de gemeente minder geld bij te passen én heeft Promen betere kansen de komende jaren hun goede werk voor Gouwenaren met een SW indicatie te blijven verrichten.

Die kansen nemen nog toe, als de Promen B.V. zich ook in de bedrijvenmarkt gaat positioneren als het bedrijf dat andere bedrijven in de regio ondersteunt met re-integratie activiteiten in de breedste zin van het woord.

D66 Gouda heeft de afgelopen jaren sterk aangedrongen op een oplossing die recht doet aan de kwetsbare positie van Wsw-ers én recht doet aan het belang van de gemeente Gouda (en daarmee van ons allemaal). Promen verdient een kansrijke toekomst. Met het besluit van gisteravond vullen wij de randvoorwaarden in. D66 Gouda wenst Promen succes toe met het verzilveren van deze kans.
Egbert Jan Kuijlaars

Raadslid Sociaal Domein en Sport