Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 juni 2017

Leraren doen een appel op de Haagse politici

Dinsdagochtend heeft D66-Gouda de stakende leraren in het basisonderwijs een hart onder de riem gestoken. Bij twaalf scholen op 14 locaties hebben Goudse D66-ers appels uitgedeeld aan de leraren en het ondersteunend personeel van de scholen.

De leraren hebben een uur hun werk onderbroken. Zij deden dat om aandacht te vragen voor het lage salaris in het basisonderwijs en de hoge werkdruk: de docenten hebben te maken met overvolle klassen en veel werk wordt verricht buiten de roosteruren. D66 pleit voor kleinere klassen, aandacht voor de verdere professionalisering van het onderwijs en een gepaste beloning voor de bevlogen basisschoolleraren.

Zouhair ondertekent de petitie

Ook uit het in februari 2017 door D66 en CDA in Gouda georganiseerde onderwijsdebat kwam naar voren dat het tijd wordt dat Haagse politici gaan luisteren naar de professionals: de docenten zelf. Zodat zij de ruimte, tijd en waardering krijgen die zij verdienen. Ook uit de actie van vandaag komt naar voren dat onderwijzers worden overvraagd.

“Het is de vooral de werkdruk: alles wat niets met lesgeven te maken heeft, kost teveel tijd”, aldus een leraar van de Wethouder H. Luidensschool. Ook op OBS De Oostvogel kregen we de boodschap mee dat de werkdruk moet verminderen.

We kunnen in de lokale politiek niets doen aan de werkdruk en de beloning in het basisonderwijs. Maar we hebben door de #POactie op deze manier te ondersteunen, wel onze waardering willen overbrengen voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel in het basisonderwijs in Gouda. Zij verdienen echt beter.