Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 september 2016

Zorgen over toevoeging grootschalige kantoor- en winkelruimte in Zoetermeer

Binnen de gemeente Zoetermeer lopen meerdere initiatieven die onze stad mogelijk raken. Het gaat om de ontwikkeling van een outlet centrum waarbij het huidige woonhart in Zoetermeer wordt vervangen en plaats maakt voor zo’n 30.000 m2 winkelruimte (Holland Outlet Mall) en mogelijke nieuwbouw van kantoorruimte (Bleizo locatie). Het spreekt voor zich dat ondernemers uit Gouda en Midden-Holland eerder deze zomer hun zorgen over deze ontwikkelingen hebben geuit. Zij schreven een brief aan de Provincie en aan het college van B&W van Zoetermeer.

Gouda heeft net als veel andere steden te kampen met leegstand van kantoren en spant zich dan ook in om de leegstand terug te dringen door bijvoorbeeld kantoortransformatie. Het zou o.i. bijzonder onverstandig zijn om op korte afstand van Gouda nieuwbouwlocaties aan te wijzen. Ook aan winkelruimte is geen gebrek. Een outlet centrum in Zoetermeer kan gevolgen hebben voor het aantal bezoekers aan Gouda en daarmee een negatief effect op winkelomzet en -aanbod hebben.

D66 Gouda deelt de zorgen van de ondernemers en heeft een brief gestuurd aan de statenfractie van D66 Zuid-Holland met het verzoek om informatie en overleg.

Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/hollandoutletmall
www.bleizo.nl