Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 februari 2010

Subsidie voor feesten?

Een uitgangspunt van D66 is: vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat geldt ook voor het invullen van sociale activiteiten. Dus als een groep jongeren festiviteiten in hun wijk wil organiseren, dan is dat een prima initiatief. Als ze daarbij gebruik willen maken van de standaard – door de gemeente ontwikkelde – regelingen (waaronder 3 euro budget of Gouda Ontmoet) dan vindt D66 dat prima, als de festiviteiten voor alle wijkbewoners toegankelijk zijn en als het echt nodig is om een bijdrage van de gemeente te ontvangen om e.e.a. te kunnen organiseren. 
 
Wat is er bij Oud en Nieuw gebeurd?
Vijf inwoners hebben een buurtactiviteit georganiseerd gedurende meerdere dagen en als afsluiting Oud en Nieuw gevierd. De gemeente heeft dit goede initiatief willen ondersteunen. Het initiatief lag voor 100% bij de bewoners. Wat is er dan fout gegaan? Het geld moet op reguliere wijze uit de standaard regeling komen. Het is volgens D66 terecht dat de VVD hier aandacht voor vraagt en zoekt naar mogelijke omissies. Maar de manier waarop de VVD haar vragen vervolgens met veel verdachtmakingen in de publiciteit laat komen gaat D66 te ver. De VVD heeft daarbij niet de reguliere kanalen van overleg met de gemeente en betrokken partijen gebruikt om haar vragen te stellen en een toelichting te krijgen. Sterker nog: wat blijkt is dat de VVD dit initatief 100% ondersteunt, de VVD vrijwel alle betrokkenen kent en nog steeds 100% achter het initiatief staat.
 
Alle betrokkenen en velen in de Goudse politiek, zoals D66, zijn het er over eens dat de activiteit geslaagd is en dat alles tot op de cent verantwoord is.
Het is dan ook betreurenswaardig dat de VVD de media met vragen en verdachtmakingen, aanleiding heeft gegeven om op een discutabele manier Gouda negatief in beeld te brengen. Dit is niet de manier van D66 Gouda. De lijn van D66 is om positieve akties en initiatieven van Goudse burgers, verenigingen en ondernemers te steunen. Wilt u meer weten over D66 Gouda bekijk dan onze visie en verkiezingsprogramma.
 
Meer nieuws? Klik hier voor een overzicht