Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 februari 2010

D66 in gesprek met ondernemers

Op 8 februari jl. vond een debat plaats in de Burgerhal tussen lokale ondernemers en 12 woordvoerders van politieke partijen, georganiseerd door de Kamer van Koophandel regio Rotterdam.
De 12 politieke partijen grepen deze kans aan om, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart a.s., hun standpunten over diverse ondernemerszaken voor het voetlicht te brengen. D66 Gouda werd op een enthousiaste manier vertegenwoordigd door Gea Adema; zij is zelf ondernemer in Gouda en staat nummer 6 op de kandidatenlijst.

Er was eigenlijk niet echt sprake van een debat; daarvoor was de groep sprekers te groot en de spreektijd per persoon van 30 seconden te kort. Aan alle betrokkenen werden drie stellingen voorgelegd. Zowel van ondernemers- als van politieke zijde kon hierop worden gereageerd. Uiteraard kon ook het veelkoppige publiek zich laten horen, maar hier werd weinig gebruik van gemaakt.

Vooraf werd al duidelijk gemaakt door een vertegenwoordiger van VNO-NCW dat bereikbaarheid van Gouda het grootste knelpunt is voor ondernemers. Zij pleiten voor snelle aanleg van de Randweg, verbetering aansluiting A20/A12 en een parallelweg aan de A12.
Door een betere bereikbaarheid wordt de aantrekkingskracht van de stad op ondernemers groter, zo betoogde het VNO. De KvK acht ondernemerschap en bedrijvigheid van groot belang voor de leefbaarheid van de stad.

In de kennismakingsronde gaf Gea aan dat D66 Gouda staat voor de 3 O’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Deze 3 punten vullen elkaar aan en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; de een kan niet zonder de ander. Gezamenlijk moeten zij Gouda een gezicht geven en op de kaart zetten.

Stelling 1: Betere bereikbaarheid Gouda met de auto.
Reactie D66 Gouda: wat is wanneer het juiste vervoermiddel? Mensen zijn geneigd te snel de auto te pakken, terwijl openbaar vervoer of fiets ook uitstekende middelen kunnen zijn op dat moment. D66 roept op wat meer na te denken over welk vervoermiddel wanneer te gebruiken – dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit is goed voor het milieu en past bij het uitgangspunt van D66 dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Overigens stemden alleen GroenLinks en de SP tegen deze stelling.

Stelling 2 Primair behouden en aantrekken van maak-industrie.
Reactie D66 Gouda: primair niet. Behoud wat je hebt en zet verder in op aantrekken van creatieve bedrijven en dienstverlening. Tijdens de discussie bleek dat een aantal partijen verschillende dachten over de term ‘maakindustrie’. D66 ziet veel in de creatieve en hoog gekwalificeerde industrie, waarvan in Gouda gelukkig al een aantal bedrijven gevestigd zijn, maar er moeten er meer komen.

Stelling 3: Zonder extra investering in de (ver)marketing van de stad wordt Gouda minder aantrekkelijk.
Reactie D66 Gouda: jongeren gaan buiten de stad winkelen, vertier zoeken enz. Zoek het dus niet alleen in de stadsmarketing, maar trek het breder. Er is méér nodig – Gouda moet bruisend worden! Gea Adema  waarschuwde voor de tendens die er onder jongeren sterk leeft, nl. het uitgaan en inkopen doen in Den Haag of Rotterdam in plaats van Gouda.

Het was een goed bezochte avond waarin duidelijk is geworden wat de wensen van de ondernemers zijn. Gevraagd naar hun eigen ideeën en opvattingen over een aantal zaken, bleef het wat stil. D66 heeft haar standpunten goed naar voren kunnen brengen. D66 ziet vooral het gezamenlijk optrekken tussen ondernemers en politiek bij geconstateerde knelpunten als leidraad tot aanvaardbare oplossingen te komen. Zij gaat de uitdaging zeker niet uit de weg!