Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 februari 2010

Burgerinitiatief teleurgesteld

D66 acht opnieuw onderhandelen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de Jeruzalemkapel noodzakelijk.

D66 steunt de plannen van het Historisch Platform over de restauratie van de Jeruzalemkapel, maar  acht het noodzakelijk dat eerst verder overleg plaats vind met  de RCE, alvorens met de restauratie van de benedenruimte wordt aangevangen.  Dit is de kern van onze inbreng in het debat gisterenavond naar aanleiding van het burgerinitiatief over de restauratie van de Jeruzalemkapel.

De kapel is een uniek monument, enig in zijn soort in Nederland. Er zijn plannen ontwikkeld voor de restauratie en gebruik van dit monument, waarbij een discussie is ontstaan of twee ruimten in de kapel samengetrokken mogen worden door het weghalen van een muur. Hierdoor ontstaat beneden een open ruimte en wordt de kapel teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat.  Door de ruimte samen te trekken, wordt tevens het gebruik als expositieruimte versterkt. 

Het burgerinitiatief was erop gericht toestemming te krijgen van de Gemeenteraad om nu de muur meteen weg te halen. Na een bezoek aan de kapel  en gehoord hebbende  de standpunten van de verschillende partijen, was gisteren de gemeenteraad aan zet. De adviesorganen van de Gemeente hebben over dit voorstel negatief geadviseerd omdat zij van mening zijn dat hiermee de latere ontwikkelingen in het pand teniet worden gedaan. Intussen is ook het advies binnengekomen van de RCE, een rijksdienst die wettelijk geraadpleegd moet worden. Ook dit advies was negatief over het plan om de muur uit te breken.

De gemeente kan niet zonder meer het advies van de RCE in de wind slaan. Wij zijn het niet eens met het advies van de RCE, maar tijd is nodig om met het RCE tot overeenstemming te komen. Zonder meer negeren van het advies zal leiden tot procedures, die de restauratie ernstig vertragen. Het besluit van de Raad om het komend jaar te starten met de activiteiten, maar de muur nog wel te laten staan, maakt het mogelijk om met de RCE opnieuw te onderhandelen. Als na een jaar blijkt dat het handhaven van de muur het gebruik als expositieruimte hindert, zijn er nieuwe argumenten naar RCE om alsnog tot een positief advies te komen.

Wij hopen dat het Historisch Platform Gouda zijn bijdrage aan dit overleg zal blijven geven en zich over de teleurstelling van het uitstel met een jaar kan heen zetten.

Meer nieuws? Klik hier voor een overzicht