Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2010

Fractie D66 stelt vragen over overlast in Gouda door houtkachels

Onderstaande vraag is door de Goudse D66 raadsfractie ingediend i.v.m. klachten van Goudse inwoners.  

Wat is het probleem?

In veel woningen in Gouda worden houtkachels en open haarden gebruikt om de sfeer in huis te verhogen. Daar is geen enkel geen bezwaar tegen. In sommige gevallen is er echter sprake van excessief gebruik, waardoor overlast optreedt voor de omgeving en er nadelige milieu- en gezondheidseffecten optreden. Zo worden houtkachels soms als enige verwarmingsbron in huis gebruikt. D66 Gouda acht dat een ongewenste ontwikkeling. In die gevallen moet de gemeente handelend optreden. De bouwverordening van de gemeente Gouda verbiedt ook hinder en schade door stank. De fractie van D66 krijgt echter signalen dat de gemeente niet adequaat reageert bij overlast, veroorzaakt door het excessieve gebruik van houtkachels en open haarden.

Welke vragen moet het college van B&W beantwoorden?

De D66 fractie heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Hoeveel klachten heeft de gemeente in 2008 en 2009 ontvangen over stankoverlast door het (excessief) gebruik van houtkachels en open haarden?
  2. Wat was de aard van deze klachten en hoe heeft de gemeente hierop gereageerd?
  3. In hoeveel gevallen hebben de klachten geleid tot een handhavingsactie op grond van de bouwverordening?
  4. Is het college bereid paal en perk te stellen aan het excessieve gebruik van open haarden en aan het gebruik van houtkachels als enige verwarmingsbron?
  5. Zo ja, op welke wijze denkt het college hieraan uitwerking te geven?

Ontwikkelingen rondom dit onderwerp zullen op deze site gemeld worden.