Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2010

D66 vraag aan Gouds college: kan verzamelen plastic afval niet beter?

Waarom deze vraag?

D66 heeft in de laatste raadsvergadering een motie over plastic ingediend met brede steun vanuit de Raad. Een keer per maand wordt het plastic in dunne plastic zakken door Cyclus opgehaald. Deze ophaalmethode leidt in feite tot zwerfvuil op straat, want de zakken waaien over de weg. Ook heeft niet iedereen een schuur/tuin of extra berging om een maand lang stinkende zakken te bewaren. D66 wil graag burgers gemotiveerd houden voor het scheiden van plastic afval, en verzocht de wethouder om een beter ophaalsysteem te onderzoeken.

Wat zijn de mogelijke oplossingen?

De wethouder heeft Cyclus opdracht gegeven om 3 varianten uit te werken:

1. plaatsing extra containers bij winkelcentra

2. een extra bak voor mensen thuis

3. een hogere frequentie van ophalen.

Zodra het voorstel van Cyclus aangenomen is door het college van B&W, komt het naar de Raad. D66 heeft na deze toezegging de motie ingetrokken, omdat er op deze wijze later een moment komt om er over te debatteren.

Zijn er nog meer alternatieven?

De fractie van D66 Gouda wil er op wijzen dat er ook een andere oplossing mogelijk is, namelijk plastic afval scheiden bij de afvalverwerker. Er zijn gemeenten die voor deze methode gekozen hebben omdat deze milieuvriendelijker en goedkoper zou zijn dan het plastic scheiden door de inwoners in een gemeente. D66 is benieuwd naar de extra kosten van een beter ophaalsysteem en zullen dan ons definitieve standpunt bepalen.

Meer nieuws? Klik hier voor een overzicht