Steun ons en help Nederland vooruit

100 jaar kiesrecht!

Lees verder

21 november: Afdelingsvergadering Gouda

Tom Kuhlman bespreekt de huidige problematiek in de landbouw in relatie tot het stikstof- en klimaatbeleid – waaronder de kwesties rond bodemdaling van het veenweidegebied: hoe erg is het en wat kan eraan gedaan worden? Tom Kuhlman is secretaris van de D66 werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit.

Neem contact met ons op

info@d66gouda.nl