Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

10 november 2017

Duurzaam Actief Aantrekkelijk

Lees verder

Vlagvertoon

“Niemand echt blij met uitkomst vlaggendebat” kopte het AD van 1 december. Een buitengewoon treffende samenvatting van het debat in de Goudse gemeenteraad van afgelopen woensdagavond. De SGP diende woensdag met het CDA, Gouda’s 50+ partij en Gemeentebelangen Gouda een voorstel in om de Nederlandse en Goudse vlag een plek te geven in de Raadszaal. D66 riep de raad op om niet in te stemmen met het voorstel. Vlaggen zijn symbolen, en die hebben een betekenis. Die betekenis kan voor eenieder verschillend zijn. Wat D66 betreft moet daar dus terughoudend mee om worden gegaan in een raadszaal die neutraliteit moet uitstralen. Bovendien zouden er meer vlaggen in aanmerking kunnen komen voor een plek in de raadszaal.

Neem contact met ons op

info@d66gouda.nl