Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Duurzaam Actief Aantrekkelijk

Lees verder

Overeenstemming D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en Groenlinks over Coalitieakkoord

De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vandaag een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. Er liggen thans afspraken over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s. Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en -portefeuilles.

Neem contact met ons op

info@d66gouda.nl